Bureau voor

opleiding en vorming

Dutselstraat 139B · 3220, Holsbeek · (+32) 016/448097 · perspectief.bvov@telenet.be

Wie zijn we?

Perspectief

Perspectief is een organisatie, die opleidingen "op maat" verzorgt, rond thema's die te maken hebben met communicatie tussen mensen en met samenwerken in teams.

De persoon waarmee het eerste contact gelegd wordt is Walter Rombouts.
Nadien worden eventueel andere medewerkers betrokken in het project. Deze personen hebben gegarandeerd expertise in het werkdomein of de problematiek die aan bod komt in de vorming. Zij zijn steeds ervaren in het werken met groepen en het verzorgen van opleiding.


AANPAK

Aanvraag

In een eerste overleg wordt de vraag met de opdrachtgever uitgeklaard: kunnen we via opleiding bereiken wat gewenst wordt? Hoe gaan we die opleiding uitbouwen? Hoe gaan we die opleiding bespreken met de toekomstige deelnemers?


Oriëntering

Er wordt steeds vertrokken van de reële situatie (en problemen): de vorming moet immers herkenbaar én verwerkbaar zijn voor de deelnemers. Ze moet een echte bijdrage leveren aan het beter functioneren in de toekomst. Er wordt ook vertrokken van wat de deelnemers reeds goed kunnen en hierop wordt verder gebouwd.


Voorstel

Er wordt een voorstel van programma gemaakt, waarin inhoud, werkwijze, nodige werkmiddelen en kostprijs aangegeven worden. Later worden de eindafspraken vastgelegd.


opleidingen

In het 20-jarige bestaan van Perspectief, werd opleiding verzorgd o.a. rond volgende thema's:

Intervisie

Intervisie is een vorm van leren voor volwassenen.
Door reflectie op werkervaringen in groep wordt de competentie van elke deelnemer uitgebreid.
In deze opleiding wordt de methode, de achtergrond ervan en de concrete toepassing aan nieuwe intervisoren aangeleerd.
De opleiding duurt minimaal 3 dagen. Optimaal duurt de opleiding 5 dagen.
Er kunnen workshops (één dag) over inhoudelijke thema's verzorgd worden. Bv. "Hoe variatie brengen in intervisie?", "Hoe werken met thema's in intervisie?"


begeleiden van intervisiegroepen

Naast opleiding rond intervisie als methode wordt vanuit Perspectief ook begeleiding aangeboden van intervisiegroepen.
Deze intervisiegroepen kunnen bestaan uit leden van een homogene beroepsgroep (Bv. artsen, psychologen, intervisoren, vrijwilligers, verpleegkundigen, project-medewerkers...) maar het kunnen ook medewerkers van één team zijn.


Individuele coaching

Op een aantal momenten in het leven van een professional zijn nieuwe uitdagingen aan de orde of nieuwe competenties noodzakelijk.
Via individuele coaching wordt in een leertraject dit proces in een aantal (vooraf vastgelegde) bijeenkomsten uitgewerkt.


Preventie

Preventie van uitputting bij zorggevers in hulpverlening(voor medewerkers en/of leidinggevenden)

Hulp verlenen is een job die naast veel vreugde, ook heel veel moeilijkheden en uitputting kan teweegbrengen. Het kan tot ziekte bij de hulpverlener leiden.
Deze opleiding laat zien dat er ernstige gevaren dreigen bij hulpverlenen maar dat dit door goede preventie echt kan verholpen worden!


Klanten & Referenties

In de voorbije 20-jarige heeft Perspectief opleiding verzorgd in meer dan tweehonderd organisaties.

Mocht u belangstelling hebben om een meer diepgaande evaluatie te horen van een organisatie over de samenwerking met Perspectief, kunnen wij u hiervoor in contact brengen met bestaande klanten


Opleidingsruimte

Opleidingen worden vanuit Perspectief meestal op de werkplek van de klanten aangeboden.

Daarnaast heeft Perspectief een eigen opleidingsruimte ter beschikking in Holsbeek in Vlaams-Brabant (Dutselstraat 139B).
Hier kunnen groepen van 10-12 personen terecht. De ruimte beschikt over het nodige didactische materiaal en presentatiemogelijkheden (beamer). Catering kan georganiseerd worden en parkeermogelijkheden zijn voorzien.